HR manager NTS Norma één van de pioniers “krachtclub voor ondernemend Overijssel”

Hoe richt je je bedrijf zo in zodat je in kunt spelen op de steeds sneller veranderende omgeving? Door sociaal te innoveren.

Uit onderzoek van Volberda (Erasmus Universiteit) blijkt dat het succes van innovatie namelijk voor 75% wordt bepaald door sociale innovatie en slechts voor 25% door technologische innovatie. Sociale innovatie betekent het beste uit mensen halen, gezamenlijk nieuwe kansen creëren en structurele vernieuwingen in werkprocessen en arbeidsrelaties realiseren. Bedrijven die zo werken werven bovendien makkelijker en beter nieuwe collega’s, cruciaal op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

De Pioniers gingen u voor en hebben successen geboekt

Nieuwsgierig welke concrete initiatieven zij hebben waargemaakt?
In dit netwerk delen de Pioniers over hun ervaringen en resultaten. Mooie inspiratie en voorbeelden om na te denken over hoe jij met jouw bedrijf sociaal kan innoveren. Samen geven we zo een duurzame impuls aan een toekomstbestendig MKB in Overijssel.

Sociale innovatie is de toekomst!

Lees hier meer over onze pionier 

rtv Oost meldt het volgende