Value Engineering

Value Engineering

Maakbaarheid en kostenplanning door slimme (re-)engineering van mechatronische systemen en deelsystemen

Value Engineering is het systematisch optimaliseren van een product door de functionaliteit en de maakkosten goed in balans te brengen.

Oog op kosten

Waarom is value engineering belangrijk? Marges staan continu onder druk: veel marktspelers ervaren prijserosie en tegelijk stijgende productiekosten: kosten van materialen en fabricage stijgen door. Aan de andere kant zijn klanten niet erg bereid om meer te betalen zonder dat er sprake is van nieuwe belangrijke functionaliteiten aan het product. Dit drukt de winstgevendheid van een product gedurende zijn levenscyclus.

Een andere reden voor value engineering is de noodzaak om de kosten te beheersen tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. Gedurende de ontwikkeling worden vaak nieuwe functionaliteiten toegevoegd zonder rekening te houden met de bereidheid van klanten om te betalen voor een dergelijke extra functionaliteit. Daarom duikt ‘design-to-costs’ vaak op als paradigma.

Norma’s aanpak

Norma’s value engineering aanpak is specifiek afgestemd op high-tech ontwikkelomgevingen. Norma en Mecon combineren een systematische, methodische aanpak met praktische kennis van productietechnieken, een grondige kennis van relevante leveranciers, en met de nodige soft skills om te werken in complexe, “multistakeholder” klantomgevingen. Daarnaast bezit Norma de technische vaardigheden en domeinkennis om de systeemspecificaties te beoordelen, en in overleg met de klant aan te passen.

In workshops en in nauwe samenwerking met de klant analyseren Norma ingenieurs waar de specificaties kunnen worden versoepeld, welke leveranciers beste waarde bieden, wat de beste productie-technologieën zijn. Samen met de klant worden verbeter-ideeën gegenereerd, geanalyseerd en geselecteerd op basis van de Return on Investment. Op deze wijze Norma heeft een track record van projecten opgebouwd  waarbij kostenreducties avn 20-30% geen uitzondering zijn.